Wij streven naar een

inclusievere samenleving

voor Nederlanders met een Aziatische achtergrond.


Wij streven naar

een inclusievere samenleving

voor Nederlanders met een Aziatische achtergrond.

HET PROBLEEM

Nederland wordt weleens gezien als het land van vrijheid, waar vooruitstrevend denken wordt aangemoedigd. Het was namelijk ook het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk legaal werd. Je zou dus denken dat Nederland een voorloper is als het gaat om streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen met respect wordt behandeld.

Helaas is het in de praktijk anders. Vaak zijn het mensen van minderheidsgroepen die vormen van discriminatie meemaken. Denk dus aan mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, de LHBTQIA+ gemeenschap, etc. Deze minderheidsgroepen zijn de afgelopen jaren sterk in aantallen gegroeid. Hoe de ongelijke behandeling tot uiting komt, kan worden onderscheiden in twee soorten racisme: de bewuste en onbewuste vorm.

BEWUSTE RACISME

Het eerste probleem is bewuste racisme. Dit is een vorm van opzettelijk ongelijke behandeling. Vaak zijn dit individuen die een negatief vooroordeel hebben over mensen die er anders uitzien of een andere achtergrond hebben. Slachtoffers van bewuste racisme kunnen onder andere geweld of haat meemaken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de haat incidenten op Aziaten in Nederland tijdens de COVID-19 pandemie. Er ontstond toen een aanname dat alle Aziaten in Nederland uit China kwamen. Daardoor vonden incidenten plaats waarbij specifiek Aziaten in Nederland meer werden vermeden in het openbaar, uitgejoeld of zelfs neergestoken. Gelukkig keuren veel mensen in Nederland zulke vormen van disrespect af, waardoor soortgelijke problemen makkelijker aan te kaarten zijn als ontoepasselijke vorm van omgang.

ONBEWUSTE RACISME

Het tweede probleem is onbewuste racisme. Dit is een vorm van ongelijke behandeling wat niet opzettelijk gebeurt. Dit staat ook wel bekend als microagressie. Het gaat dan vaak om opmerkingen of omgangsuitingen die op het eerste oog onschuldig lijken, maar eigenlijk pijnlijk zijn voor de ontvanger. Een voorbeeld hiervan is vragen aan een persoon van kleur waar die écht vandaan komt. Vaak zijn deze mensen van kleur Nederlanders die in Nederland zijn opgegroeid, waardoor de persoon van kleur zich anders behandeld voelt door deze vraagstelling. Maar ook opmerkingen onder het mom van "het is maar een grapje" zoals "ni hao" roepen tegen iemand die er Aziatisch uitziet zijn voorbeelden van microagressie. Omdat individuen niet bewust zijn van hun daden, worden deze vormen van disrespect niet vaak erkent als ontoepasselijk gedrag. Dit maakt het dan ook lastiger om mensen ervan te overtuigen dat het geen gewenst gedrag is. Omdat er geen geweld of duidelijke haatuitingen ter sprake zijn, worden vaak dit soort vormen van discriminatie gebagatelliseerd.

HOE VERDER?

Op dit moment is iamprofiled druk bezig met bewustwording creëren over racisme tegen Aziaten in Nederland. De focus ligt vooral op het verminderen van het onbewuste racisme. Meer weten over hoe wij dit proberen te bereiken? Kijk verder op onze "OVER ONS" pagina.